logo
淡江大學歐洲研究中心
:::[網站導覽][淡江大學][歐盟資訊中心][歐洲研究所][臺灣歐盟中心][English]
:::
最新消息
:::
最新消息

【代公告】掌握歐盟動態及趨勢,必看EUi Newsletter No.54
活動期間:2017/6/26~2017/7/3

內容:
淡江大學圖書館積極推廣台灣的歐洲研究,自2004年起開始發行"EUi Newsletter, Tamkang University",一年4期,定期於3、6、9、12月出刊。每期通訊挑選歐盟重要專題進行探討,除深入議題趨勢外,並提供相關文獻資訊供各界參考。在學術論著上,邀請專家學者針對歐洲重要議題進行相關分析與批判,同時開放讀者提供其研究心得與大家分享。期望此刊能讓您更深入瞭解歐盟的動態發展及趨勢。
----------------------------------------------------
本期詳盡內容請參閱: 超連結網址
歡迎訂閱本刊: 超連結網址

參考網址:詳細資料連結

回上頁

 


:::